Hướng dẫn khắc phục 3 vấn đề về thông tin thẻ khi kích hoạt Ví bằng thẻ #VietinBank

💳 Trường hợp 1 Thông tin thẻ nhập chưa chính xác: Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin thẻ nhập trên ứng dụng đã chính xác với thông tin trên mặt thẻ chưa và nhập lại nếu chưa đúng nhé. 

💳 Trường hợp 2Số CMND/ Hộ chiếu nhập không trùng với số CMND/ Hộ chiếu đăng ký với ngân hàng: Bạn vui lòng kiểm tra thông tin số CMND/ Hộ chiếu đã nhập có đúng với thông tin đã đăng ký với ngân hàng hay chưa và tiến hành nhập lại nếu chưa đúng. Trong trường hợp bạn đã thay đổi CMND/ Hộ chiếu mới, vui lòng đến ngân hàng để cập nhật lại nhé

💳 Trường hợp 3Số điện thoại đăng ký Grab không trùng với số điện thoại đăng ký với ngân hàng: Vui lòng cập nhật số điện thoại của một trong hai tài khoản:

  • Tài khoản Grab: Xem hướng dẫn cập nhật số điện thoại tài khoản Grab tại đây: https://grb.to/capnhatsodt
  • Tài khoản ngân hàng: Đến chi nhánh hoặc quầy giao dịch của Vietinbank để được hỗ trợ thêm.