🌟 CỨ GRAB LÀ GIẢM! 🌟

Nhập mã TRANGRAM – rước bộ ưu đãi sáng nhất mùa trăng 🏮

Cứ Grab là giảm – tiết kiệm đến 50.000đ cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabExpressGrabMart! Nhập mã ưu đãi TRANGRAM và thanh toán trực tiếp qua Thẻ qua Ví Moca trên ứng dụng Grab để được áp dụng ưu đãi bạn nha! Bộ ưu đãi áp dụng từ ngày 05/09 đến 11/09, chi tiết như sau:

🎉Ưu đãi 40% (tối đa 50.000đ) x 05 chuyến GrabBike/GrabCar
🎉Ưu đãi 50.000đ x 05 đơn hàng GrabFood (áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ)
🎉Ưu đãi 30% (tối đa 50.000đ) x 03 đơn hàng GrabExpress.
🎉Ưu đãi 50.000đ x 03 đơn hàng GrabMart (áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ)

Điều kiện và điều khoản áp dụng:
📍 Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo trên ứng dụng Grab.
📍 Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
📍 Ưu đãi GrabFood chỉ áp dụng cho Quán ưa thích – Nhà hàng có dấu tích xanh, không áp dụng cho GrabKitchen/ GrabMart.
📍 Áp dụng cho các dịch vụ GrabBike/ GrabCar/ GrabFood/ GrabExpress/ GrabMart tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
📍 Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
📍 Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.