Terms and Conditions for GrabRewards

Nâng cấp lên hạng Genius trên booking.com

  • Danh hiệu Genius của Booking.com (“Quà tặng”) được trao tặng cho thành viên hạng bạch kim của Grab ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Cam-pu-chia and Myanmar.
  • Danh hiệu phải được kích hoạt từ 1/11/2018 – 31/12/2019 (“Thời gian kích hoạt”)
  • Quyền lợi Genius dành cho Thành viên Bạch Kim đủ điều kiện sẽ không thể chuyển dời cho người dùng khác
  • Để giữ Danh hiệu Genius sau Thời gian kích hoạt kết thúc, Thành viên Bạch Kim đủ điều kiện cần phải hoàn tất 2 đặt phòng đã lưu trú được thực hiện trên trang web khuyến mãi, trong vòng 12 tháng từ ngày kích hoạt hay nâng hạng lên tài khoản Thành viên Genius. Trang web khuyến mãi chỉ có thể được truy cập từ trang “Ưu đãi của tôi” trong ứng dụng Grab sau khi đã đổi lấy quà tặng.
  • Grab và/hoặc Booking.com có toàn quyền chấm dứt Quà tặng và/hoặc thay thế Quà tặng hay bất kỳ Quyền lợi đủ điều kiện nào với (những) quyền lợi khác có giá trị tương tự
  • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này với (những) phiên bản của ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.