Training

Tính Năng Thêm Điểm Dừng

Tính năng Thêm Điểm Dừng là gì?

Sử dụng tính năng Thêm Điểm Dừng như thế nào?

Để hiểu rõ cách sử dụng tính năng “Thêm Điểm Dừng”, Đối tác vui lòng theo dõi video clip thời lượng 5 phút sau đây:

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến đón và trả khách?

Để xem chi tiết cách xử lý các vấn đề thường gặp khi đón và trả Khách hàng, Đối tác vui lòng truy cập đường dẫn liên kết TẠI ĐÂY