[GrabFood] Hướng dẫn Tự Chỉnh Sửa Thực Đơn trên ứng dụng GrabFood Merchant

Tính năng Tự chỉnh sửa thực đơn trên Ứng dụng GrabFood Merchant là tính năng cho phép Đối tác tuỳ ý chỉnh sửa thực đơn của Nhà hàng mình ngay lập tức mà không cần thông qua Trung tâm hỗ trợ khách hàng của GrabFood. 

Lợi ích tính năng:

Hướng dẫn thao tác:

Đối tác vui lòng xem từng thao tác theo clip hướng dẫn :

Một số lưu ý:

  • KHÔNG thể hoàn thành bất kỳ thao tác nào (thêm mới/chỉnh sửa) nếu không có hình ảnh thực đơn để đối chiếu. 
  • Thông tin tạo mới/chỉnh sửa BẮT BUỘC TRÙNG KHỚP với thực đơn được tải lên. Đối tác CHỈ có thể chỉnh sửa giá món trong một khoảng chênh lệch nhất định.
  • Không thể chỉnh sửa món hoặc nhóm tùy chọn quá số lần hạn mức cho phép.
  • Đối tác TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng tính năng này để tạo các chương trình khuyến mãi. 

Chúc Quý Đối tác tăng trưởng doanh thu cùng GrabFood!

Trân trọng,

Đội ngũ GrabFood.

Các bài viết liên quan:

[GrabFood] Triển khai tính năng “Đơn hàng Đặt trước”

[GrabFood] Hướng dẫn Tự Tạo Khuyến Mãi trên ứng dụng GrabFood Merchant

[GrabFood] Hướng dẫn thao tác tự điều chỉnh Giờ Hoạt Động của Nhà hàng trên ứng dụng GrabFood Merchant.

[GrabFood] Hướng dẫn thao tác Tắt/Mở Món trên ứng dụng GrabFood Merchant

[GrabFood] Hướng dẫn thao tác tự Đóng/Mở Nhà hàng trên ứng dụng GrabFood Merchant

[GrabFood] Triển khai tính năng “Khung giờ đặc biệt”