[GrabMart] Quy trình xử lý đơn hàng được hoàn trả dành cho Thương nhân GrabMart

Quý Thương nhân GrabMart thân mến,

Đối với các đơn hàng GrabMart giao đến khách hàng không thành công, đối tác tài xế Grab sẽ tiến hành quy trình hoàn trả lại kiện hàng về Siêu thị/Cửa hàng. Khi nhận được hàng hoàn trả từ tài xế Grab, Qúy Thương nhân vui lòng thực hiện đầy đủ Quy trình xử lý đơn hàng được hoàn trả dưới đây dưới đây:

 

Trân trọng,
Đợi ngũ Grab.