[GrabMart] Cập nhật bộ Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác thương nhân GrabMart, áp dụng từ 01/06/2022

Kính chào Quý Đối tác,

Nhằm mang đến trải nghiệm xuyên suốt, thống nhất về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng và hướng tới những lợi ích phát triển chung của các bên tham gia, Grab xin thông báo đến Quý Đối tác một số điều chỉnh liên quan đến Bộ Quy Tắc Ứng Xử (“Bộ QTUX”) dành cho Thương nhân GrabMart, có hiệu lực từ ngày 01/06/2022.

Sau khi Quý Đối Tác nhận thông báo qua email đã đăng ký với Grab và thông báo bằng văn bản từ Grab, Quý Đối tác vui lòng ký tên, đóng dấu nhằm xác nhận việc đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung nêu tại Bộ QTUX này và gửi bản cứng về văn phòng Grab theo hướng dẫn của nhân viên hỗ trợ trước ngày 01/06/2022.

 

Hãy cùng Grab tham khảo nội dung chi tiết Bộ QTUX bên dưới và lưu ý tuân thủ nội dung trong Bộ QTUX này để đảm bảo quá trình hoạt động không gặp trở ngại và nâng cao chất lượng dịch vụ!

 

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.