[Quan trọng] Thông báo thay đổi báo cáo cấn trừ chi phí Quảng cáo

Quý Đối tác Nhà hàng thân mến, 

Thời gian gần đây, Grab đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Đối tác về cách cấn trừ chi phí Quảng cáo của tính năng Quản lý Quảng cáo trên ứng dụng GrabMerchant.

Trước đây, Đối tác nhận được báo cáo cấn trừ thông qua báo cáo doanh thu hằng ngày. Từ ngày 07/10/2021, để đảm bảo sự minh bạch và giúp Đối tác dễ dàng theo dõi chi phí quảng cáo được cấn trừ hằng ngày, báo cáo cấn trừ sẽ được gửi qua email có tiêu đề Thông tin chi tiết doanh thu và các khoản cấn trừ.

Đối tác vui lòng sử dụng báo cáo này là báo cáo duy nhất để đối chiếu chi phí Quảng cáo.

Sau khi sử dụng Quảng cáo thành công, Grab sẽ thực hiện cấn trừ chi phí quảng cáo vào doanh thu hằng ngày của Đối tác cho đến khi thu đủ phí dịch vụ của Grab và gửi báo cáo cấn trừ thông qua email có tiêu đề Thông tin chi tiết doanh thu và các khoản cấn trừ > Mục Các khoản giảm trừ > Mục sử dụng tính năng quảng cáo trên Ứng dụng GrabMerchant (lưu ý: Email này sẽ được gửi vào địa chỉ email Đối tác đã đăng ký với Grab)

<Thông tin chi tiết doanh thu và các khoản cấn trừ>

Chi phí Quảng cáo sẽ được cấn trừ hằng ngày vào doanh thu của Đối tác và không vượt quá ngân sách mỗi ngày mà đối tác đăng ký cho chiến dịch Quảng cáo.

<Thông tin chi tiết doanh thu và các khoản cấn trừ>

Ví dụ:

Đối tác sử dụng Quảng cáo trong 2 ngày 02/09/2021 và 03/09/2021 với chi phí là 100.000đ mỗi ngày.

Doanh thu của đối tác đủ để cấn trừ 160.000đ. 

  • Ngày 02/09/2021: Thực hiện cấn trừ 100.000đ
  • Ngày 03/09/2021: Không đủ doanh thu, thực hiện cấn trừ 60.000d, công nợ còn lại 40.000đ sẽ được tiếp tục cấn trừ vào các ngày tiếp theo 

 

 

Cảm ơn Đối tác đã quan tâm đến tính năng Quản lý quảng cáo. 

Nếu còn thắc mắc về tính năng, Đối tác có thể liên hệ Hotline (+84) 869 421 010 hoặc Nhóm Cộng đồng Đối tác Nhà hàng (Trang chính thức) để được hỗ trợ. 

Hi vọng tính năng Quản lý quảng cáo này sẽ giúp Đối tác tăng trưởng doanh thu vượt bậc!

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.

Bài viết liên quan: