Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[Vietcombank] Liên kết thẻ không thành công: Số điện thoại chưa kích hoạt SMS OTP.

Nguyên nhân:

Khách hàng chưa đăng ký và kích hoạt phương thức nhận OTP.

Giải pháp:

Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau để đăng ký và kích hoạt phương thức nhận OTP:

  • Bước 1: Kiểm tra phương thức nhận OTP tại: VCB-iB@anking, Sau đó vào phần “Cài đặt phương thức nhận OTP”

  • Bước 2: Chọn Hình thức nhận mã OTP là “Qua SMS”

  • Bước 3: Xác nhận số điện thoại & số tài khoản, sau đó bấm “Xác nhận”.
  • Bước 4: Sau khi xác nhận thành công, khách hàng vui lòng thử liên kết lại với Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.