Để kích hoạt Ví bằng thẻ HDBank, số điện thoại đăng ký Grab phải trùng khớp với số điện thoại đăng ký với ngân hàng. bạn vui lòng cập nhật số điện thoại của một trong hai tài khoản:

  • Tài khoản Grab: Xem hướng dẫn cập nhật số điện thoại tài khoản Grab tại đây: https://grb.to/capnhatsodt

  • Tài khoản ngân hàng: Đến chi nhánh hoặc quầy giao dịch của HDBank để được hỗ trợ thêm.