Training

Đào Tạo Online GrabExpress/Giao Hàng

Nhằm tạo điều kiện để Đối tác tham gia dịch vụ GrabExpress/Giao Hàng giúp tăng trưởng thu nhập, đồng thời tiết kiệm thời gian, Đối tác vui lòng tham gia học và làm bài kiểm tra online. Khoá học giúp đối tác hiểu rõ:

1.  Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Giao Hàng

2. Văn Hoá Grab Giao Hàng

3.  Hướng Dẫn Xử Lý Các Tình Huống

Lưu ý: Để được kích hoạt dịch vụ Đối Tác vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Học và làm bài kiểm tra online, Đối tác chọn đường link THEO KHU VỰC bên dưới để vào học và làm kiểm tra:

1. KHU VỰC MIỀN BẮC

2. KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

3. KHU VỰC MIỀN NAM

Bước 2: Nếu Đối Tác đạt từ 13/15 điểm bài kiểm tra online, Đối tác vui lòng liên hệ VP GrabBike hoặc các điểm hỗ trợ GrabBike (trong vòng 7 ngày làm việc) để kiểm tra điều kiện kích hoạt, ký Biên bản thoả thuận & Quy tắc ứng xử…

Bước 3: Thực hiện bài kiểm tra sát hạch tại lớp để đối chiếu kết quả (Đối tác được kích hoạt dịch vụ khi kết quả cuối cùng ĐẠT )