Training

Tính Năng Từ Chối Chuyến Xe

Tính năng Từ Chối Chuyến Xe là gì?

Bạn sẽ thấy nút “X” – từ chối chuyến xe ở góc trên cùng bên phải của màn hình phát cuốc. Khi nhấn vào nút này sẽ cho phép bạn tùy chọn bỏ qua chuyến xe trước khi hết 15s hiển thị trên màn hình điện thoại. Thao tác này giúp bạn bỏ qua các chuyến xe không phù hợp để có thể nhận chuyến xe khác nhanh chóng hơn.

Lưu ý: Việc nhấn vào nút ‘X’ và bỏ qua chuyến xe sẽ ảnh hưởng đến “Tỷ lệ chấp nhậncủa bạn.

Nhận diện chuyến xe có tính năng Từ Chối Chuyến Xe

                 Chuyến xe thông thường                            Chuyến xe có nút “Từ Chối Chuyến Xe”                                                 

Các câu hỏi thường gặp

Để xem chi tiết cách xử lý các vấn đề thường gặp khi đón và trả Khách hàng, Đối tác vui lòng truy cập đường dẫn liên kết TẠI ĐÂY