Training

Tính Năng GrabChat – Tin Nhắn Ảnh

Tính năng Tin Nhắn Ảnh là gì?

“Tin nhắn Ảnh” giúp Khách hàng dễ dàng gửi hình ảnh cho bạn ngay trong tính năng GrabChat được tích hợp trên ứng dụng Grab Driver. Tính năng này giúp bạn:

Nhận diện GrabChat – Tin Nhắn Ảnh

Các câu hỏi thường gặp

Để xem chi tiết cách xử lý các vấn đề thường gặp khi đón và trả Khách hàng, Đối tác vui lòng truy cập đường dẫn liên kết TẠI ĐÂY