Training

Tính Năng Điểm Đến Yêu Thích

Tính năng Điểm đến yêu thích là gì?

Làm sao để sử dụng tính năng này?

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến đón và trả khách?

Để xem chi tiết cách xử lý các vấn đề thường gặp khi đón và trả Khách hàng, Đối tác vui lòng truy cập đường dẫn liên kết TẠI ĐÂY