Training

6 Bước Trở Thành Đối Tác 5 Sao

Với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng chất lượng dịch vụ và mong muốn có thể cùng Quý Đối tác tiến xa hơn nữa trong hành trình “Đưa Đông Nam Á tiến về phía trước”, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng văn hoá GrabCar với hình ảnh Đối tác thân thiện, có hành vi ứng xử văn minh. Điều này là một trong những yếu tố quan trọng làm cho Khách hàng ngày càng yêu mến và sử dụng dịch vụ GrabCar, từ đó, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập của Đối tác.

Để trở thành Đối tác GrabCar 5 sao, Đối tác vui lòng theo dõi đoạn video clip thời lượng 3 phút sau đây: