Training

Thanh tính năng mới trên ứng dụng GrabDriver

Từ nay, bạn có thể nhanh chóng truy cập các chức năng cần thiết (Trang chủ, Ví, Lịch sử…) thông qua thanh tính năng ngay góc dưới của màn hình ứng dụng GrabDriver.

Để trải nghiệm thanh tính năng mới này, bạn chỉ cần cập nhật ứng dụng GrabDriver phiên bản mới nhất (Android v5.43.0 và iOS v1.30.0). Nếu bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất nhưng chưa sử dụng được tính năng này, vui lòng đợi đến khi tính năng được triển khai đồng loạt cho toàn bộ Đối tác GrabCar dự kiến trong tháng 7/2018. Mến chúc bạn hoạt động hiệu quả và an toàn!