Training

Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng Grab Driver

Grab Driver là ứng dụng dành riêng cho Đối tác giúp kết nối Khách hàng và Đối tác đang hoạt động trong hệ thống của Grab, hỗ trợ Đối tác từ giai đoạn nhận cuốc, đón khách, hoàn thành cuốc xe đến thanh toán…

Đối tác vui lòng xem video Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Grab Driver  để hiểu rõ:

1.  Cách nhận biết cuốc xe

2. Quy trình nhận và hoàn thành cuốc xe

Video: 5 phút

3. Rút Tiền và Nạp Tiền

Video: 2 phút