Training

Một Chút Về Grab

Grab là ứng dụng đặt xe trên điện thoại thông minh, giúp kết nối tài xế và khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển nhanh chóng nhất. Công ty Grab hoạt động hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật của Việt Nam, do đó thu nhập của các đối tác cũng là hoàn toàn hợp pháp. Grab đã có mặt tại 30 thành phố, 6 quốc gia, tạo việc làm cho 350,000 đối tác tham gia.

GrabCar đã giúp Đối tác thay đổi cuộc sống như thế nào?

Cùng xem đoạn Video Clip sau đây nhé