Training

Thay Đổi Giao Diện Cuốc Xe GrabFood

Tính năng “Thay đổi giao diện cuốc xe GrabFood” giúp thống nhất giao diện cho tất cả các loại dịch vụ, Đối Tác có thể xem rõ bản đồ, các chi tiết đơn đặt hàng và cách để gọi nhà hàng / khách hàng dễ dàng hơn.

* Áp dụng: cho hệ điều hành Android (27.6.2018) iOS (dự kiến 9.7.2018)

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 3 phút