Training

Tải Hình Ảnh Giao Nhận Hàng Hoá Lên Ứng Dụng

Tính năng “Tải hình ảnh giao nhận hàng hoá lên ứng dụng” giúp xác nhận hàng hoá được lấy đúng thời gian, đúng địa điểm và được giao đến đúng khách hàng hoặc người nhận hộ.

*Áp dụng:

*Lưu ý: tính năng này KHÔNG phải phiếu gửi điện tử

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 2 phút