Training

Tin Nhắn Tự Động

Lưu ý: Đối Tác KHÔNG cần cập nhật phiên bản mới.

Tin nhắn tự động” sẽ được gửi đến cả Đối Tác và Khách Hàng khi Khách Hàng đặt cuốc thành công nhằm giảm tỉ lệ huỷ cuốc xe và giúp cho việc đón khách trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tin nhắn tự động có nội dung như sau:

Tiếng Việt:

Xin chào, tôi sẽ đến đón bạn trong ít phút nữa. Nếu được, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin của điểm đón (nếu có) để tôi đến đón bạn một cách nhanh nhất. [Đây là tin nhắn tự động]” 

Tiếng Anh:

“Hello! Your driver is on the way. Any specific spots/ landmarks where the driver can pick you up? [This is an auto-generated message]”