Training

Tải Hoá Đơn Lên Ứng Dụng

Tính năng Tải Hoá Đơn Lên Ứng Dụng giúp Đối Tác dễ dàng tải hoá đơn lên ứng dụng để có thêm bằng chứng về việc mua thức ăn cho khách hàng, Grab sẽ dễ dàng hỗ trợ Đối Tác khi có xảy ra tranh chấp, sự cố.

Lưu ý: tính năng này chỉ sử dụng cho dịch vụ GrabFood và cho hệ điều hành Android (28.5.2018) iOS (dự kiến 4.7.2018)

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 2 phút