Training

Thay Đổi Giao Diện “Tiền Thưởng”

Mục “tiền thưởng” thay đổi giao diện thể hiện những chương trình thưởng “hôm nay“, “sắp tới“, “đã qua” để đối tác tiện theo dõi.

Lưu ý: Đối Tác cần cập nhật phiên bản mới nhất Android (5.47) và iOS (1.34)