Training

Trở Thành Đối Tác GrabBike 5 Sao:

Với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng văn hoá GrabBike với hình ảnh Đối tác thân thiện, có hành vi ứng xử Chuyên nghiệp, An toàn, Văn minh và Trung thực. Điều này là một trong những yếu tố quan trọng làm cho Khách hàng ngày càng yêu mến và sử dụng dịch vụ GrabBike, từ đó, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập của Đối tác.

Để trở thành Đối tác GrabBike 5 sao, Đối tác vui lòng theo dõi video sau đây: