Training

Giới Hạn Số Tiền Tạm Ứng

Tính năngGiới Hạn Số Tiền Tạm Ứng cho phép Đối Tác có thể tự giới hạn số tiền tạm ứng để mua thức ăn cho khách trên ứng dụng. Hệ thống sẽ chỉ định cuốc xe nhỏ hơn hoặc bằng số tiền mà Đối Tác giới hạn để giúp Đối Tác chủ động hơn trong việc nhận cuốc.

Lưu ý: tính năng này chỉ sử dụng cho dịch vụ GrabFood và cho hệ điều hành Android

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 2 phút