Training

Chủ Động Thay Đổi Số Điện Thoại Bằng Mã OTP

Chủ động thay đổi số điện thoại bằng mã OTP” sẽ giúp Đối tác chủ động thay đổi số điện thoại mà không cần thông qua “Hỗ Trợ Trực Tuyến”

*Lưu ý: 

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 1 phút