Training

Thay Đổi Giao Diện Bỏ Trôi Cuốc Nhanh 

Thay đổi giao diện bỏ trôi cuốc nhanh” sẽ giúp Đối tác đọc thông tin cuốc xe dễ dàng hơn, và giao diện cho tất cả các cuốc xe (GrabBike, GrabExpress, GrabFood) được thống nhất.

*Lưu ý: Đối Tác cần cập nhật phiên bản mới nhất: Android v5.43 và iOS 1.30

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 1 phút