Training

Thay Đổi Giao Diện Màn Hình Chính

Thay đổi giao diện màn hình chính” giúp Đối Tác dễ dàng hơn với thao tác 1 chạm khi mục “Ví” và “Lịch sử” – 2 mục Đối Tác thường xuyên sử dụng nhất – được đưa ra ngoài để tiện theo dõi.

*Lưu ý: Đối Tác cần cập nhật phiên bản mới nhất: Android v5.43 và iOS 1.30

Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 1 phút