Training

Chủ Động Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản 

Tính năng “Chủ động thay đổi thông tin tài khoản” sẽ giúp Đối Tác tự cập nhật thông tin tài khoản (đổi số điện thoại, đổi biển số xe) thông qua việc gửi lên “Hỗ trợ trực tuyến” khi cần thay đổi thông tin và chuyển loại dịch vụ dễ dàng hơn. Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 2 phút

Để giải đáp thắc mắc, quý Đối Tác vui lòng bấm vào ĐÂY