Training

Cách Tính Số Sao

Mỗi chuyến xe của Đối Tác sẽ được khách hàng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 sao dựa trên trải nghiệm trong hành trình của họ. Hệ thống sẽ tính trung bình 100 điểm đánh giá gần nhất của Đối Tác và hiển thị điểm số hiện tại như sau:

Lưu ý: Điểm đánh giá sao hiện tại của Đối Tác sẽ được cập nhật 2 lần mỗi ngày vào các khung thời gian cố định. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ có 72 giờ đánh giá cho một cuốc xe vừa hoàn thành. Vì vậy, sự thay đổi về điểm số KHÔNG phụ thuộc vào đánh giá trong chuyến xe sau cùng của Đối Tác.

Một số mẹo nhỏ giúp Đối Tác duy trì 5*: