Training

Hướng Dẫn Cách Rút Tiền và Nạp Tiền

Đối Tác có 2 ví để sử dụng: Ví tín dụng (Ví trên) và Ví tiền mặt (Ví dưới). Đối Tác vui lòng xem video “Hướng Dẫn Cách Rút Ví” để hiểu rõ

1. Cách Rút Tiền ở Ví Dưới

2. Cách Nạp Tiền vào Ví Trên

Video: 2 phút