Training

Hướng Dẫn Cách Nhận Cuốc

Grab Driver là ứng dụng dành riêng cho Đối tác giúp kết nối Khách hàng và Đối tác đang hoạt động trong hệ thống của Grab, hỗ trợ Đối tác từ giai đoạn nhận cuốc, đón khách và hoàn thành cuốc xe.

Đối tác vui lòng xem video “Hướng Dẫn Cách Nhận Cuốc”  để hiểu rõ:

1.  Cách nhận biết cuốc xe

2. Quy trình nhận và hoàn thành cuốc xe

3. Tỉ lệ nhận cuốc và huỷ cuốc

Video: 7 phút