Training

Tính Năng Thêm Điểm Dừng

Giới thiệu về Thêm Điểm Dừng – tính năng cho phép Khách hàng có thể đặt thêm một điểm dừng trong lúc yêu cầu đặt xe.

Quý Đối tác vui lòng xem đoạn Video bên dưới để hiểu rõ hơn về tính năng