Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử GrabPay by Moca

[Vietcombank] Giao dịch không thành công. Vui lòng liên hệ Moca hoặc ngân hàng,…

Nguyên nhân:

 • Thẻ VCB liên kết vào Grab/Moca bị lỗi
 • Khách hàng nhập sai mPIN hơn 3 lần liên tiếp.

Hình ảnh minh họa:

Giải pháp:

 1. Nhờ Khách hàng sử dụng app Moca để reset mPIN
 2. Nhờ Khách hàng sử dụng app Moca để xoá & liên kết lại thẻ VCB

Hướng dẫn reset mPIN thẻ VCB bằng app Moca

 • Bước 1: Mở app Moca → Đăng nhập tài khoản (cùng tài khoản với Grab). Nếu Khách hàng chưa sử dụng app Moca trước đó thì người dùng sẽ cần xác thực OTP và tạo mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
 • Bước 2: Bấm vào icon góc phải để vào Danh sách thẻ hoặc vào Cá nhân → Thẻ
 • Bước 3: Bấm vào thẻ VCB → chọn “Quên mPIN”
 • Bước 4: Chuyển qua màn hình tạo mPIN mới, nhập 6 số, bấm Tạo mPIN
 • Bước 5: Qua màn hình OTP, nhập mã vừa nhận được từ điện thoại. Bấm Xác nhận.
 • Bước 6: Sau khi thực hiện thành công Quên mPIN, thẻ của Khách hàng sẽ ở trạng thái Ngưng hoạt động (đây là yêu cầu của ngân hàng Vietcombank), Khách hàng cần xác thực lại thẻ.
  • Bước 6.1: Bấm “Xác thực lại”, nhập số thẻ Vietcombank. Bấm nút “Xác thực”
  • Bước 6.2: Qua màn hình OTP, nhập mã vừa nhận được từ điện thoại. Bấm Xác thực.
 • Bước 7: Reset mPIN thành công. Khách hàng có thể nạp tiền hoặc thanh toán với mPIN mới.

 

 

Hướng dẫn xoá và liên kết lại thẻ VCB bằng app Moca

 • Bước 1: Mở app Moca → Đăng nhập tài khoản (cùng tài khoản với Grab). Nếu Khách hàng chưa sử dụng app Moca trước đó thì người dùng sẽ cần xác thực OTP và tạo mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
 • Bước 2: Bấm vào icon góc phải để vào Danh sách thẻ hoặc vào Cá nhân → Thẻ
 • Bước 3: Bấm vào thẻ VCB cần xoá. Bấm “Xoá” ở góc phải màn hình. Điều kiện để xoá 1 thẻ đang liên kết Ví là:
  • B3.1: Tài khoản không được có số dư
  • B3.2: Tài khoản không có giao dịch rút tiền đang xử lý

⇒ Nếu Khách hàng bị dính 1 trong 2 điều kiện trên, liên hệ Moca Ops để được hỗ trợ.

 • Bước 4: Xác nhận xoá thẻ → Thẻ được xoá thành công.
 • Bước 5: Liên kết lại thẻ như bình thường. Nhờ khách hàng thử lại nạp tiền.