Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử GrabPay by Moca

[Vietcombank] Liên kết thẻ không thành công: Số điện thoại SMS Banking không hợp lệ.

Nguyên nhân:

  • Số điện thoại sử dụng Ví không trùng với Số điện thoại đăng ký tại ngân hàng
  • Chưa đăng ký SMS hoặc Đã đăng ký nhưng Khách hàng đã hủy

Giải pháp:

  • Khách hàng kiểm tra lại số điện thoại đang sử dụng trong Ví điện tử GrabPay by Moca và số đăng ký với ngân hàng. Số điện thoại này cần phải trùng khớp.
  • Khách hàng có thể kiểm tra lại dịch vụ SMS Banking theo các bước sau:
    • Bước 1: Đăng nhập Internet Banking
    • Bước 2: Chọn mục “Tiện ích gia tăng”
    • Bước 3: Bấm vào phần “SMS Banking” để kiểm tra