Training

Sử Dụng Ứng Dụng Grab Driver

Grab Driver là ứng dụng dành riêng cho Đối tác giúp kết nối Khách hàng và Đối tác đang hoạt động trong hệ thống của Grab, hỗ trợ Đối tác từ giai đoạn nhận cuốc, đón khách, hoàn thành cuốc xe đến thanh toán. Ngoài ra, ứng dụng Grab Driver còn có những tính năng khác như: bản đồ nhu cầu đặt xe, xem bản đồ điều hướng, tra cứu chương trình thưởng, hỗ trợ trực tuyến…

Đối tác vui lòng xem video Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Grab Driver dành cho Đối tác GrabBike để hiểu rõ:

1.  Nhận biết cuốc xe

2. Quy trình nhận và hoàn thành cuốc xe

3. Tính năng thêm điểm dừng 

Thời lượng video: 5 phút