Training

Điểm Đến Ưa Thích

Tính năng mới trên ứng dụng Grab Driver “Điểm Đến Ưa Thích”  cho phép Đối tác chọn một địa điểm và chỉ nhận những cuốc xe của hành khách đang muốn đi cùng hướng với mình. Để có thể nắm rõ cách thức sử dụng tính năng mới này, giúp Đối tác hoạt động hiệu quả hơn, tránh những cuốc xe đi ngược đường về nhà, phải chạy xe không về..v.v….Quý Đối Tác vui lòng xem kỹ video bên dưới.

Qua video Đối tác sẽ hiểu rõ:

1. Cách tắt/mở tính năng

2. Cách đánh dấu điểm đến mong muốn

Độ dài Video: 3 phút

https://www.youtube.com/watch?v=0rlczTAcpWY&feature=youtu.be