[Grab 2 Bánh TP. HCM] Chương trình thưởng ngọc ĐẶC BIỆT, áp dụng từ 30/01 – 01/02/2020 (Mùng 6 – Mùng 8 Tết)