[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 09/12 – 15/12/2019