[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 04/11 – 10/11/2019