Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo v/v dán tem GrabCar trong quá trình hoạt động

Kinh gửi quý đối tác,

Nhằm thực hiện đúng theo quy định và nội dung của đề án thí điểm GrabCar (Quyết định số 24/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 07/01/2016), kể từ ngày 10/6/2016 (tại HCM) và 14/6/2016 (tại HN), quý đối tác vui lòng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc dán tem GrabCar trong quá trình hoạt động.

  • Đối với xe mới đăng ký: Sau khi hoàn tất tất cả hồ sơ, xe mới sẽ được cấp tem GrabCar từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
  • Đối với xe cũ đã hoạt động : Đưa xe đến các điểm hỗ trợ để được cấp và dán tem GrabCar.

I. Mục đích sử dụng

Tem logo GrabCar (sau đây gọi là tem GrabCar) do Công ty TNHH GrabTaxi phát hành để sử dụng cho các xe tham gia Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Đề án GrabCar) theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 07/01/2016, nhằm giúp hành khách và các cơ quan chức năng dễ dàng nhận biết, phân biệt với các xe vận tải hành khách theo hợp đồng thông thường.

II. Mô tả tem GrabCar

Tem GrabCar (xem hình “Mẫu tem logo GrabCar” ban hành kèm theo Quy chế này) bao gồm 2 phần: phần tem logo và phần lớp đề can chống làm giả.
2

20160610_085358

1. Phần tem logo

Phần tem logo hình vuông, kích thước 60 x 60mm, làm bằng chất liệu giấy couche. Xung quanh có đường viền kép song song song với các cạnh của tem. Các đường viền, biểu tượng, hình vẽ trên tem logo là màu xanh lá cây (màu số 354C trong bảng màu Pantone). Tem logo có hai (02) mặt.

1.1. Mặt trước

Chính giữa tem là biểu tượng của loại hình dịch vụ GrabCar, hình ô tô. Phần trên tem là hàng chữ: “Dịch vụ của Công ty TNHH GrabTaxi”. Phần dưới của tem là mã số hiệu nhảy. Mã số hiệu gồm 9 chữ số (chữ số Ả Rập).

1.2. Mặt sau

Góc trên bên trái của tem là biểu tượng của thương hiệu “Grab”. Phần trên ở giữa tem là biểu tượng của loại hình dịch vụ GrabCar, hình ô tô ở trên và dòng chữ GrabCar ở dưới. Phần dưới biểu tượng GrabCar là khoảng trống để điền tay biển số xe tham gia Đề án thí điểm khi cấp phát. Phần dưới cùng của tem là ô ‘ngày tháng năm‘ tem GrabCar được cấp phát, trong đó “ngày” được điền tay, “tháng” và “năm” được đánh dấu vào các ô số tương ứng.

2. Phần đề-can chống làm giả

Phần đề can hình vuông, kích thước 75 x 75mm, làm bằng chất liệu đề-can trong suốt và phản quang. Biểu tượng của thương hiệu “Grab” được in chìm, chéo góc 45o so với cạnh ngang của tem logo. Sau khi dán lên kính xe từ 2 – 3 ngày, phần in chìm trên đề can sẽ in lên kính. Trong trường hợp tem logo bị gỡ khỏi kính, phần in chìm trên đề can sẽ không còn và tem logo không thể sử dụng lại.

III. Quy định chung trong việc sử dụng tem GrabCar

1. Tem GrabCar được dán ở vị trí dễ quan sát tại góc trên bên phải, mặt trong kính chắn gió phía trước đối với lái xe (xem hình “Mẫu tem logo GrabCar” ban hành kèm theo Quy chế này). Trừ đơn vị cấp phát, các đơn vị khác không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên tem đã được phát.

2. Mỗi tem GrabCar có một mã số hiệu riêng, được sử dụng cho một (01) xe duy nhất để phục vụ mục đích quản lý của Công ty TNHH GrabTaxi. Không được dùng chung tem GrabCar cho nhiều xe và/hoặc cho mượn tem GrabCar.

3. Tem GrabCar có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày, tháng, năm được ghi và đánh dấu trên mặt sau của tem.

IV. Quản lý sử dụng tem GrabCar

1. Việc in ấn tem GrabCar

Công ty TNHH GrabTaxi chịu trách nhiệm in tem GrabCar theo các chỉ dẫn và tiêu chuẩn nêu tại Mục II của Quy chế.

2. Việc cấp phát tem GrabCar

2.1. Trên cơ sở danh sách phương tiện, lái xe do đơn vị vận tải cung cấp, Công ty TNHH GrabTaxi có trách nhiệm điền thông tin đầy đủ trên tem ứng với từng xe và cấp tem GrabCar cho đơn vị vận tải chủ quản.

2.2. Khi nhận tem GrabCar, đơn vị vận tải có trách nhiệm kiểm tra lại số lượng và nội dung ghi trên tem và ký xác nhận đã nhận đủ tem như yêu cầu.

3. Việc sử dụng tem GrabCar

3.1. Đơn vị vận tải có trách nhiệm đảm bảo tem GrabCar được dán trên các xe theo chỉ dẫn tại Mục III của Quy chế.

3.2. Lái xe có trách nhiệm duy trì tem được dán đúng quy định trong quá trình cung cấp dịch vụ vận tải được kết nối qua phần mềm GrabCar và giữ gìn tem cẩn thận, không làm hư hỏng, mất mát.

3.3. Nếu tem GrabCar bị mất, lái xe phải báo cáo, thông báo kịp thời với Công ty TNHH GrabTaxi và đơn vị vận tải chủ quản biết để tránh việc lợi dụng tem GrabCar vào mục đích khác.

4. Việc thu hồi

Trong trường hợp xe chấm dứt tham gia Đề án GrabCar thì đơn vị vận tải phải nộp lại tem GrabCar của xe đó cho Công ty TNHH GrabTaxi. Công ty TNHH GrabTaxi sẽ tiêu hủy các tem GrabCar được thu hồi.

V. Xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng tem GrabCar

1. Trường hợp không dán tem GrabCar khi cung cấp dịch vụ vận tải được kết nối qua phần mềm GrabCar

– Đối với vi phạm lần đầu: nhắc nhở, khóa xe vi phạm năm (05) ngày.

– Đối với vi phạm lần thứ hai: khóa xe vi phạm vĩnh viễn.

2. Trường hợp tự ý sửa chữa, tẩy xóa thông tin trên tem GrabCar, cho mượn tem GrabCar

Trường hợp tự ý sửa chữa, tẩy xóa thông tin trên tem GrabCar, cho mượn tem GrabCar, xe vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

3. Trường hợp làm mất, hỏng tem GrabCar

Trường hợp làm mất, hỏng tem GrabCar, đơn vị vận tải phải bồi thường phí in ấn tem GrabCar là một trăm nghìn Việt Nam đồng (100.000 VNĐ) với mỗi tem, nộp khi yêu cầu cấp lại tem.

*  Danh sách điểm hỗ trợ

1