Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo Chương trình mã khuyến mãi dành cho Khách Hàng GrabCar

Kính gửi Quý Đối tác
Sắp tới, GrabCar sẽ áp dụng chương trình tặng mã khuyến mãi dành cho khách hàng. Khi nhận được các cuốc xe này, Tài xế cần giảm giá trực tiếp cước phí thu theo giá trị của mã khuyến mãi hiển thị trên ứng dụng đối với cuốc xe đó.
Phần giá trị khuyến mãi của các cuốc xe sẽ được chuyển vào ví tiền mặt của Tài xế. Hàng tuần, GrabCar sẽ thực hiện chuyển tiền từ ví tiền mặt của Tài xế vào tài khoản của các pháp nhân đại diện.
Vậy, Quý Đối tác vui lòng thông báo cho các Tài xế thuộc quyền quản lý của mình và phối hợp cùng GrabCar để triển khai tốt chương trình.
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của Quý Đối tác.
Đội Ngũ GrabCar.