Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Thông báo chính thức v/v không hỗ trợ tính lại lộ trình, áp dụng từ 18/4/2016

Kính gởi Quý Tài xế,

GrabCar xin thông báo thay đổi mới nhất của GrabCar về việc đổi lộ trình. Theo đó, kể từ ngày 18/4/2016 trở đi, khi Quý TX nhận một yêu cầu muốn đi thêm điểm từ khách hàng, Quí Tài xế có thể tự quyết định nhận yêu cầu đó, với các điều kiện sau:

  1. Nếu lộ trình mới là khoảng cách trong vòng 5km tính từ điểm khách muốn thay đổi, khách sẽ thanh toán thêm một khoản cố định là 30.000VNĐ cho lộ trình này. Quy định này áp dụng tương tự trong trường hợp khách có nhiều hơn một điểm dừng (tối đa 3 điểm).
  2. Lộ trình đi thêm này Grab không thu 20% phí.

Nếu khách có yêu cầu lộ trình mới xa hơn 5km, Quý tài xế vui lòng hoàn thành chuyến đi hiện tại và lịch sự đề nghị khách đặt một cuốc xe mới.

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng Quý Đối tác.

Xin chân thành cảm ơn,

Đội ngũ GrabCar.