Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Quy định cách dán phù hiệu Xe hợp đồng và logo pháp nhân

Quý Tài xế thân mến,
Từ ngày 25/02/2016, Quý Tài xế lưu ý thực hiện dán phù hiệu Xe hợp đồng và logo pháp nhân theo đúng quy định của Grab như sau:
1. Đối với Tài xế GrabCar tại thành phố Hồ Chí Minh:
Quý Tài xế đảm bảo dán linh hoạt phù hiệu Xe hợp đồng và logo HTX trên xe theo vị trí mình mong muốn trong suốt quá trình hoạt động.
2. Đối với Tài xế GrabCar tại Hà Nội:
– Phù hiệu Xe hợp đồng được dán tại vị trí giữa trên hoặc bên phải kính trước xe.

1
– Logo pháp nhân được dán tại cửa xe.

2
Quý Tài xế lưu ý và thực hiện theo đúng quy định.
Trân trọng,
Đội ngũ GrabCar.