Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] QUAN TRỌNG – Điều chỉnh CT phí KK SDUD GrabCar, áp dụng từ 30/5/2016

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

ÁP DỤNG TỪ 30/05/2016

1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dụng (KK SDUD) theo doanh thu:

123

– Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng (*).

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type)/Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type).

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy bởi tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type) Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type).

– Chuyến xe hoàn thành trong khung giờ cao điểm: là những chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách ở 1 trong 2 khung giờ cao điểm (11:00 – 12:59 và 17:00 – 18:59)

Lưu ý:

– TX chạy 2 type: phân loại dành riêng cho TX khu vực Hồ Chí Minh.

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.

Nếu là tài xế chạy 2 type thì tỉ lệ chấp nhận chuyến sẽ không giống như hiển thị trên app của tài xế.

– Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI) . Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.

2. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dung theo điểm đánh giá:

sao HN

sao hcm

6– Ngày hoạt động hợp lệ: là ngày mà tài xế có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành.

– Số ngày hoạt động trong tuần: là tổng số ngày hoạt động hợp lệ trong tuần.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng (*).

– Tổng số chuyến xe hoàn thành hợp lệ trong tuần là tổng số các chuyến xe hoàn thành hợp lệ của các ngày trong tuần.

– Tổng số chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm trong tuần: là tổng số chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách nằm trong 1 hoặc 2 khung giờ cao điểm của các ngày trong tuần.

– Khung giờ cao điểm: từ 11:00 đến 12:59 hoặc từ 17:00 đến 18:59.

– Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tx.

Lưu ý:

Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tx sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.

Ví dụ: Tài xế A mở máy online hoạt động 5 ngày nhưng chỉ có 4 ngày tx được hệ thống ghi nhận là có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành trong ngày. Khi đó, tài xế A được hệ thống ghi nhận là có 4 ngày hoạt động để tính phí KK SDUD.

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến: là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận chuyến trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type)/Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type).

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy bởi tài xế trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type)/Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận chuyến trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tx 2 type).

3. Vùng cho phép tính phí khuyến khích sử dụng ứng dụng của Grab

* Hà Nội

10

  • Phía Bắc: Ranh giới xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn
  • Phía Nam: Ranh giới xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức
  • Phía Đông: Ranh giới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
  • Phía Tây: Ranh giới huyện Ba Vì

* TP Hồ Chí Minh

9

  • Phía Bắc: Ranh giới ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi
  • Phía Nam: Ranh giới xã Long Hoà, huyện Cần Giờ
  • Phía Đông: Ranh giới xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ
  • Phía Tây: Ranh giới xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, Quý Đối Tác vui lòng gửi thông tin về admin.grabcarhcmc@grab.com (GC Hồ Chí Minh) hoặc admin.grabcarhn@grab.com (GC Hà Nội) để được giải đáp.

Xin chân thành cảm ơn,

Đội ngũ GrabCar.