Menu Driver Sign-Up

[GRABCAR] QUAN TRỌNG – CHƯƠNG TRÌNH KK SDUD TẠI TP.HCM 11/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TẠI HCM

ÁP DỤNG TỪ 11/07/2016

Kính gởi Quý Đối tác GrabCar,

GrabCar xin gửi đến Quý Đối Tác Chương trình phí KK SDUD mới được điều chỉnh và áp dụng từ 00h00 ngày 11/07/2016 như sau :

Thời gian áp dụng : 00h00 ngày 11/07/2016 đến khi có thông báo mới

Khu vực áp dụng : Tp.Hồ Chí Minh

1. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dụng (KK SDUD) theo doanh thu:

PHÍ KK SDUD THEO DOANH THU TẠI HỒ CHÍ MINH
Từ Thứ 2 Đến Thứ 6
Mốc Khuyến Khích (VND) Phí Khuyến Khích (VND)
>= 900.000 200.000
>= 1.100.000 400.000
>= 1.700.000 600.000

 

PHÍ KK SDUD THEO DOANH THU TẠI HỒ CHÍ MINH
Từ Thứ 7 Và Chủ Nhật
Mốc Khuyến Khích (VND) Phí Khuyến Khích (VND)
>= 850,000 200.000
>= 1,100,000 350.000
>= 1,500,000 500.000
>= 2,000,000 700.000
ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC
Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 85%
Tỷ lệ hủy chuyến <=25%
Số lần được chở tối đa cho 1 khách 1 lần
Tài xế phải có tổng số chuyến hoàn thành trong giờ cao điểm >= 1 chuyến

 

– Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng(*).

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type)

–  Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.

– Chuyến xe hoàn thành trong khung giờ cao điểm: là những chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách ở 1 trong 2 khung giờ cao điểm.

– Khung giờ cao điểm : 11:00 – 12:59 và 17:00 – 18:59

Lưu ý:

Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.

Nếu là tài xế chạy 2 type thì tỉ lệ chấp nhận chuyến sẽ không giống như hiển thị trên app của tài xế.

Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI) . Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.

2. Chương trình khuyến khích sử dụng ứng dung theo điểm đánh giá:

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ngày hoạt động hợp lệ: là ngày mà tài xế có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành.

– Số ngày hoạt động trong tuần: là tổng số ngày hoạt động hợp lệ trong tuần.

– Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab được thể hiện bên dưới cùng(*).

– Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).

– Tỉ lệ chấp nhận chuyến: là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận chuyến trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong tuần (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).

– Tổng số chuyến xe hoàn thành hợp lệ trong tuần là tổng số các chuyến xe hoàn thành hợp lệ của các ngày trong tuần.

– Tổng số chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm trong tuần: là tổng số chuyến xe hoàn thành và có thời gian đón khách nằm trong 1 hoặc 2 khung giờ cao điểm của các ngày trong tuần

– Khung giờ cao điểm: từ 11:00 đến 12:59 hoặc từ 17:00 đến 18:59.

– Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế.

Lưu ý: Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.

Ví dụ: Tài xế A mở máy online hoạt động 5 ngày nhưng chỉ có 4 ngày tài xế được hệ thống ghi nhận là có ít nhất 1 chuyến xe hoàn thành trong ngày. Khi đó, tài xế A được hệ thống ghi nhận là có 4 ngày hoạt động để tính phí KK SDUD.

 

(*): Dưới đây là vùng cho phép tính tính phí KK SDUD của Grab:


  • Phía Bắc: Ranh giới ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

  • Phía Nam: Ranh giới xã Long Hoà, huyện Cần Giờ

  • Phía Đông:  Ranh giới xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

  • Phía Tây: Ranh giới xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi

 

Mọi ý kiến đóng góp Quý Đối Tác vui lòng phản hồi qua email admin.grabcarhcmc@grab.com. Chúng tôi sẽ phản hồi đến Quý đối tác trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng
Đội ngũ GrabCar