[GrabCar] Kết quả CT Online giờ vàng – Nhận ngay thưởng lớn ngày 28&29/5/2016

GrabCar chúc mừng cho những Đối tác may mắn nhận được thưởng “Nóng” của chương chương trình

ONLINE GIỜ VÀNG – NHẬN THƯỞNG LỚN” tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

Thời gian: 28/5/2016 và 29/05/2016!

1. Danh sách Đối tác may mắn ngày 28/5/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Trần Nam Phi (R) 30A-7**.47 Hủy thưởng (1)
12h – 13h Mai Văn Tương (R) 29A-6**.28 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Tuấn Anh (R) 30A-6**.97 4,000,000
18h – 19h Phùng Khắc Tài (R) 30A-0**.97 4,000,000
Hồ Chí Minh
17h – 18h Nguyễn Thanh Hùng (SR) 51F-5**.77 4,000,000
18h – 19h Lê Tuấn Anh (SR) 51A-5**.26 4,000,000

 

 

 

 

 

 

(1) : Trần Nam Phi (R) : hủy thưởng do có hành vi vi phạm quy định chế tài .

2. Danh sách Đối tác may mắn ngày 29/5/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Quốc Tiệp (R) 30A-9**.20 2,000,000
12h – 13h Trần Văn Vũ (R) 29A-***.25 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Đức Thắng (R) 30A-1**.65 4,000,000
18h – 19h Giáp Văn Hoàn (R) 30A-2**.63 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Trần Chí Dũng (SR) 51F-6**.37 2,000,000
12h – 13h Selliah Mani (SR) 51F-***.65 2,000,000
17h – 18h Quách Hữu Trường (SR) 51F-5**.60 4,000,000
18h – 19h Phạm Văn Tú (SR) 51F-2**.06 4,000,000