Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Kết quả CT “ONLINE GIỜ VÀNG – Nhận ngay thưởng lớn” (30/5/2016 đến 12/6/2016)

GrabCar chúc mừng cho những Tài Xế may mắn nhận được thưởng “Nóng” của chương chương trình

ONLINE GIỜ VÀNG – NHẬN THƯỞNG LỚN” tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

1. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 30/5/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Quang Nghĩa (R) 29A-7**.97 2,000,000
12h – 13h Kiều Xuân Trường (R) 30A-9**.77 Hủy thưởng (1)
12h – 13h Lê Văn Hợp (R) 30A-7**.05 2,000,000
17h – 18h Trần Ngọc Tuấn (R) 30A-9**.38 4,000,000
18h – 19h Tống Văn Tình (R) 30A-9**.66 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Công Thành (SR) 51F-6**.77 2,000,000
12h – 13h Tô Giang Tuấn (SR) 51F-6**.18 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Anh Kiệt (SR) 51F-5**.95 4,000,000
18h – 19h Trương Quốc Ân (SR) 51F-5**.67 4,000,000

 1. Tài xế Kiều Xuân Trường trong quá trình hoạt động GrabCar có tác phong không phù hợp, và không dán logo phù hiệu xe Hợp Đồng , nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng

2. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 31/5/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Vũ Thái Lương (R) 30A-9**.36 2,000,000
12h – 13h Phùng Đình Bính (R) 30A-8**.43 2,000,000
17h – 18h Tạ Văn Hùng (R) 30A-9**.18 4,000,000
18h – 19h Đặng Xuân Đích (R) 30A-7**.07 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Trần Hữu Hiệp (SR) 51A-1**.86 2,000,000
12h – 13h Vũ Ngọc Lam Giang (SR) 51F-2**.21 2,000,000
17h – 18h Phan Văn Thận (SR) 51F-2**.44 4,000,000
18h – 19h Trần Minh Hiếu (SR) 51F-3**.37 4,000,000

3. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 01/06/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Trần Anh Tuấn (R) 30A-8**.63 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Duy Thành (R) 30A-9**.85 2,000,000
17h – 18h Trần Hữu Toản (R) 30A-9**.88 4,000,000
18h – 19h Bùi Ngọc Tú (R) 30E-0**.46 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Vũ Quang Chiểu (SR) 51F-6**.51 2,000,000
12h – 13h Lê Văn Sanh (SR) 51F-2**.63 2,000,000
17h – 18h Trần Hoàng Phúc (SR) 51F-3**.84 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Hoàng Khang (SR) 51F-6**.09 4,000,000

4. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 02/06/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Ngô Thế Hiển (R) 30A-3**.10 2,000,000
12h – 13h Doãn Hồng Quân (R) 30A-9**.75 2,000,000
17h – 18h Ngô Ngọc Dũng (R) 30A-8**.73 Hủy thưởng (2)
17h – 18h Nguyễn Hoàng Hải (R) 30A-4**.70 4,000,000
18h – 19h Lê Tiến Đạt (R) 30A-8**.60 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Văn Dĩ (SR) 51F-2**.62 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Thành Trung (SR) 43A-1**.40 2,000,000
17h – 18h Huỳnh Văn Bình (SR) 51F-2**.48 4,000,000
18h – 19h Lê Văn Luận (SR) 51F-3**.59 Hủy thưởng (3)
18h – 19h Mã Văn Hùng (SR) 51F-2**.48 4,000,000

 

(2)(3) Tài xế Ngô Ngọc Dũng (R),  Lê Văn Luận (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

5. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 3/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Đỗ Xuân Cương (R) 30A-9**.49 2,000,000
12h – 13h Trịnh Xuân Hội (R) 30A-8**.38 2,000,000
17h – 18h Trần Trung Kiên (R) 30E-1**.79 Hủy thưởng (5)
17h – 18h Ngô Thị Minh Thư (R) 30A-9**.73 4,000,000
18h – 19h Phạm Đăng Tặng (R) 29A-0**.59 Hủy thưởng (6)
18h – 19h Lê Văn Hanh (R) 30A-7**.82 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Đoàn Huy Phương (SR) 51F-6**.06 2,000,000
12h – 13h Lâm Thành Nhựt (SR) 51F-3**.91 Hủy Thưởng (4)
12h – 13h Trần Minh Thành (SR) 51F-2**.25 2,000,000
17h – 18h Trần Văn Tỉnh (SR) 51A-4**.15 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Hoàng Anh (SR) 71A-0**.64 4,000,000

 

(4)(5)(6) Tài xế Lâm Thành Nhựt (SR), Trần Trung Kiên (R), Phạm Đăng Tặng (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

6. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 4/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Hoàng Nghĩa Hải (R) 30A-8**.02 Hủy thưởng (7)
11h – 12h Đàm Mạnh Hưng (R) 29A-3**.86 2,000,000
12h – 13h Hoàng Văn Nam (R) 30A-4**.80 Hủy Thưởng (8)
12h – 13h Lê Văn Điền (R) 29A-5**.87 2,000,000
17h – 18h Lê Thế Oanh (R) 30E-1**.42 Hủy Thưởng (9)
17h – 18h Đoàn Ngọc Minh (R) 30A-8**.43 4,000,000
18h – 19h Dương Văn Huy (R) 30A-8**.57 Hủy Thưởng(10)
18h – 19h Nguyễn Văn Pha (R) 30A-8**.53 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Hồng Hải (SR) 51F-5**.96 2,000,000
12h – 13h Lê Văn Cường (SR) 51F-3**.00 2,000,000
17h – 18h Võ Văn Luận (SR) 51F-6**.73 Hủy Thưởng(11)
17h – 18h Lê Văn Nguyện (SR) 51F-2**.17 4,000,000
18h – 19h Mai Trí Huy (SR) 51A-5**.30 Hủy Thưởng (12)
18h – 19h Bùi Duy Bình (SR) 51F-6**.37 4,000,000

 

(7)(8)(9)(10)(11)(12) Tài xế Hoàng Nghĩa Hải (R), Hoàng Văn Nam (R), Lê Thế Oanh (R), Dương Văn Huy (R), Võ Văn Luận (SR), Mai Trí Huy (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

7. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 5/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Trần Văn Hoàn (R) 30A-8**.16 2,000,000
12h-13h Nguyễn Quang Tú (R) 29A-1**.43 Hủy thưởng (14)
12h-13h Nguyễn Văn Đảng (R) 30A-8**.97 2,000,000
17h-18h Nguyễn Đức Tùng (R) 30A-7**.81 4,000,000
18h-19h Nguyễn Đăng Khanh (R) 30A-8**.58 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Lê Nguyên Long (SR) 51F-3**.45 Hủy thưởng (13)
11h-12h Thái Thành Huy (SR) 51F-4**.75 2,000,000
12h-13h Nguyễn Hữu Phú (SR) 51F-2**.31 2,000,000
17h-18h Đỗ Ngọc Tú (SR) 51F-2**.75 Hủy thưởng (15)
17h-18h Đỗ Phú (SR) 51A-2**.13 4,000,000
18h-19h Lâm Văn Ri (SR) 51A-3**.76 4,000,000

(13)(14)(15) Tài xế Lê Nguyên Long (SR), Nguyễn Quang Tú (R), Đỗ Ngọc Tú (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

8. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 6/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Phạm Văn Đồng (R) 30E-0**.69 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Duy Hưng (R) 30A-8**.22 2,000,000
17h – 18h Phạm Thế Hệ (R) 30A-7**.63 Hủy thưởng (16)
17h – 18h Ngô Thế Hiển (R) 29A-3**.10 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Quang Tú (R) 29A-1**.43 Hủy thưởng (17)
18h – 19h Nguyễn Hoàng Việt (R) 30E-1**.90 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Lê Huy Hoàng (SR) 51F-3**.82 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Đỗ Trường Quốc (SR) 51F-6**.51 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Đức Nhớ (SR) 51F-3**.41 4,000,000
18h – 19h Võ Minh Thái (SR) 51F-2**.05 4,000,000

(16)(17) Tài xế Phạm Thế Hệ (R), Nguyễn Quang Tú (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

9. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 7/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Trần Văn Hồi (R) 30A-4**.52 2,000,000
12h – 13h Đỗ Tuấn Anh (R) 30A-8**.82 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Hùng (R) 30A-9**.41 4,000,000
18h – 19h Đoàn Kiên Cường (R) 30A-8**.14 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Nguyễn Quốc Thái (SR) 51F-5**.23 2,000,000
12h – 13h Võ Khắc Trung (SR) 51F-6**.76 2,000,000
17h – 18h Đỗ Mạnh Thắng (SR) 60A-1**.68 4,000,000
18h – 19h Hoàng Long Giang (SR) 51F-6**.11 4,000,000

10. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 8/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Trần Tú (R) 18A-0**.96 Hủy thưởng (18)
11h – 12h Đỗ Tiến Sỹ (R) 30A-8**.55 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Văn Nam (R) 30E-0**.01 Hủy thưởng (20)
12h – 13h Đặng Quang Thắng (R) 30E-1**.21 2,000,000
17h – 18h Ngô Đức Thắng (R) 30A-5**.88 4,000,000
18h – 19h Hoàng Văn Bích (R) 30A-7**.96 Hủy thưởng (22)
18h – 19h Nguyễn Mạnh Toàn (R) 30A-8**.30 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Võ Thành Phi (SR) 51F-5**.53 Hủy thưởng (19)
12h – 13h Hoàng Hữu Sang (SR) 51F-5**.81 Hủy thưởng (21)
12h – 13h Đinh Quang Quí (SR) 43A-1**.14 2,000,000
17h – 18h Lê Thiện Thắng (SR) 51F-6**.86 4,000,000
18h – 19h Bùi Văn Thỏa (SR) 51F-6**.68 4,000,000

(18)(19)(20)(21)(22) Tài xế Nguyễn Trần Tú (R), Võ Thành Phi (SR), Nguyễn Văn Nam (R), Hoàng Hữu Sang (SR), Hoàng Văn Bích (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

11. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 9/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Xuân Ba (R) 30A-8**.68 2,000,000
12h – 13h Lê Anh Long (R) 30A-7**.70 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Đình Long (R) 30A-4**.17 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Thế Hoan (R) 30E-1**.06 Hủy thưởng (24)
18h – 19h Hà Văn Huấn (R)  30A-9**.69 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Dương Nguyễn Ngọc Tuấn (SR) 51F-5**.42 2,000,000
12h – 13h Trần Văn Xuyến (SR) 51F-6**.52 Hủy thưởng (23)
12h – 13h Lê Văn Phi Em (SR) 51F-0**.66 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Minh Hải (SR) 51F-2**.01 4,000,000
18h – 19h Phạm Nguyễn Hồng Sơn (SR) 51A-8**.12 4,000,000

(23)(24) Tài xế Trần Văn Xuyến (SR), Nguyễn Thế Hoan (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

12. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 10/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Minh Sơn (R) 30A-9**.30 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Tùng Cường (R) 30A-8**.87 Hủy thưởng (25)
12h – 13h Trần Văn Tiến (R) 30E-0**.21 2,000,000
17h – 18h Âu Đình Trường (R) 30E-1**.21 4,000,000
18h – 19h Lê Khánh Linh (R) 30A-8**.85 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Đoàn Thanh Phong (SR) 51F-5**.27 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Văn Thuấn (SR) 51F-6**.73 2,000,000
17h – 18h Lê Minh Tâm (SR) 51F-4**.13 Hủy thưởng (26)
17h – 18h Phạm Văn Vũ (SR) 51F-5**.32 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Xuân Thủy (SR) 51F-3**.05 Hủy thưởng (27)
18h – 19h Trần Đình Trung (SR) 51F-6**.00 4,000,000

(25)(26)(27) Tài xế Nguyễn Tùng Cường (R), Lê Minh Tâm (SR), Nguyễn Xuân Thủy (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

13. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 11/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Nguyễn Thanh Sơn (R) 30A-8**.76 Hủy thưởng (28)
11h – 12h Nguyễn Tiến Đạt (R) 30A-8**.96 2,000,000
12h – 13h Vũ Xuân Thủy (R) 30A-6**.66 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Hoàng Việt (R) 30E-1**.90 4,000,000
18h – 19h Đỗ Trọng Hiểu (R) 30A-8**.90 Hủy thưởng (30)
18h – 19h Ngô Viết Quân (R) 30A-7**.28 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Phạm Quốc Hải (SR) 51F-8**.63 2,000,000
12h – 13h Lê Tấn Phát (SR) 51F-6**.49 Hủy thưởng (29)
12h – 13h Ngô Tùng Châu (SR) 51F-3**.35 2,000,000
17h – 18h Nguyễn Công Thành (SR) 51F-6**.77 4,000,000
18h – 19h Mai Xuân Hòa (SR) 51F-3**.11 Hủy thưởng (31)
18h – 19h Trần Xuân Hùng (SR) 51F-6**.89 4,000,000

(28)(29)(30)(31) Tài xế Nguyễn Thanh Sơn (R), Lê Tấn Phát (SR), Đỗ Trọng Hiểu (R), Mai Xuân Hòa (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

14. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 12/6/2016

KHU VỰC KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 12h Đặng Văn Tuấn (R) 30A-6**.43 2,000,000
12h – 13h Phan Văn Thưởng (R) 30A-8**.80 2,000,000
17h – 18h Trần Hoàng Long (R) 30A-9**.21 4,000,000
18h – 19h Lê Thọ Long (R) 30E-1**.65 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 12h Đặng Minh Thông (SR) 51F-1**.20 2,000,000
12h – 13h Nguyễn Chu Bảo(SR) 51F-3**.71 2,000,000
17h – 18h Trần Văn Dũng (SR) 51F-6**.88 4,000,000
18h – 19h Nguyễn Hoàng Minh (SR) 51F-5**.63 Hủy thưởng (32)
18h – 19h Đặng Hữu Tâm (SR) 51F-1**.59 4,000,000

(32) Tài xế Nguyễn Hoàng Minh (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

Lưu ý: Chương trình thưởng GIỜ VÀNG sẽ công bố kết quả giải thưởng ngay sau khi kết thúc khung giờ quay thưởng! Tuy nhiên, kết quả có thể bị hủy nếu Quý TX trúng giải vi phạm Quy tắc Ứng xử hoặc không thực hiện đúng điều kiện của chương trình! Chi tiết và điều kiện tham gia xét thưởng của chương trình được công bố tại Blog TX! Quý TX vui lòng tham khảo thêm, xin cảm ơn!

Hãy online liên tục và thực hiện đúng các quy định hoạt động của dịch vụ GrabCar để kiếm thêm thu nhập mà lại thêm cơ hội được thưởng nóng!