[Grab 2 bánh Hà Nội] Lịch làm việc điểm hỗ trợ Nguyễn Xiển ngày 5 & 6/11/2019