Menu Driver Sign-Up

GrabCar Hồ Chí Minh – Tiến độ thanh toán phí khuyến khích SDUD

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN PHÍ KK SDUD THEO DOANH THU

Hồ Chí Minh

NGÀY CHUYỂN KHOẢN NGÀY THANH TOÁN
17/05/2016 9, 10, 11/05/2016
16/05/2016 6,7,8/05/2016
11/05/2016 1,2,3,4,5/05/2016

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN PHÍ KK SDUD THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ SAO HỒ CHÍ MINH

NGÀY CHUYỂN KHOẢN ĐỢT THANH TOÁN
16/05/2016  Tuần từ 02/05 đến 08/05/2016